ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АУДИТІ ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ