Персональна інформація

Description: Description: http://127.0.0.1/resources/FTP%20Server/img/1eng.gifDescription: Description: http://127.0.0.1/resources/FTP%20Server/img/1ukr.gif

Description: Description: http://127.0.0.1/resources/FTP%20Server/img/April%2025th%20PhotoShoot%20246-2.jpg

ІВАХНЕНКОВ Сергій Володимирович

Професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія" (http://finance.ukma.edu.ua/), доктор економічних наук. Закінчив із відзнакою Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій" (1997). Захистив дисертації за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (1999, 2011). З 1994 р. – помічник аудитора, консультант із впровадження комп'ютерних систем бухгалтерського обліку, головний бухгалтер. З 2002 р. по 2005 р. — головний бухгалтер Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Автор монографій "Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції" (2010) "Комп'ютерний аудит" (2005 ), "Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи" (2001), навчальних посібників "Information Technologies in Accounting and Auditing: A Post-Soviet Approach" (2010), "Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту" (2003, 2004, 2006, 2008), а також численних наукових статей, методичних розробок з обліково-економічних дисциплін для студентів і практиків. Співавтор монографії "Фінансовий контролінг" (2009), підручників "Інформаційні системи бухгалтерського обліку" (2002), "Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите" (2005).

 

Наукові інтереси: теоретичні та мето­дологічні проблеми моделювання фінансової звітності та облікової політики, автоматизація господар­ського контролю та аудиту.

Був співзасновником компанії, яка надавала послуги з аудиторських перевірок баз даних облікової інформації (Івахненков & Катеньов Аудит).

 

 

На головну