Деякі книги

Description: D:\MySite2\httpdocs\img\1eng.gifDescription: D:\MySite2\httpdocs\img\1ukr.gif

Description: image001m

Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції. Наукове видання. – Житомир: ПП «Рута», 2010. – 432 с. Повний текст

Ivakhnenkov, Sergiy. Information Technologies in Accounting and Auditing: A Post-Soviet Approach. – Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co, 2010. – 159 p.

Description: D:\MySite2\httpdocs\img\FC.jpg

Івахненков С.В. Мелих О.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології. Наукове видання. – К.: Знання, 2009. – 319 с.

Description: D:\MySite2\httpdocs\img\image003.jpg

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб., 4-те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2008. (попередні видання: 2003, 2004, 2006)

Description: D:\MySite2\httpdocs\img\image001.jpg

Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології. Наукове видання. – К.: Знання-Прес, 2005. Повний текст

Description: D:\MySite2\httpdocs\img\image009.jpg

 

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи. Наукове видання. – Житомир: АСА, 2001. Повний текст

 

Description: D:\MySite2\httpdocs\img\image005.jpg

Бычкова С.М., Ивахненков С.В. Информационные технологии в бухгалтерском учете и ау­дите: учеб, пособие / под ред. С. М. Бычковой. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 216 с.

Description: D:\MySite2\httpdocs\img\image007.jpg

   Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. І доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.

Description: D:\MySite\IMG_20220208_153341.jpg

Глущенко С.В.,  Івахненков С.В. Антикризове управління на підприємстві: фінансово-організаційні аспекти. Конспект лекцій: навч. посіб. ‒ Київ: НаУКМА, 2020. ‒ 92 с.

Повний текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На головну